ثبت شرکت بازرگانی


در واقع شرکت بازرگانی به شرکتی گفته می‌شود که در فعالیت‌های آن یعنی در بند ۲ اساسنامه، صادرات و واردات، خرید و فروش و تمامی فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی بیان‌‌ شده باشد. هر شخصی که می‌خواهد به ثبت شرکت بازرگانی اقدام کند باید به تمامی اصول و قوانین مربوط به ثبت شرکت بازرگانی با توجه به نوع کاری که در شرکت خود می‌خواهد انجام دهد و اهدافی که برای تأسیس آن در نظر دارد (کوتاه ‌مدت و بلند مدت) اشراف داشته باش . در این رابطه با ما در ارتباط باشید